Archief

De adviezen worden opgenomen nadat deze in de vergadering van de Sportraad zijn goedgekeurd en vastgesteld.

De volgende adviezen zijn beschikbaar:

Verzelfstandiging Sportaccommodaties

Zwemvoorziening Land van Heusden en Altena

Privatisering Buitensportaccomodaties

Binnensportaccommodaties

Schoolzwemmen

Sportnota 2011 – 2014

Altena Roadrunners

Hockey

Wet Markt en Arbeid

Multifunctioneel speelveld

De Jager Giessen

Zaaltarieven

Verlichting Sporthal de Jager

Sportraad Woudrichem