Vergaderschema

De Sportraad vergadert regelmatig en op een nader door haar vast te stellen data.

Voor 2016 zijn de volgende data gereserveerd:

ma – 8 februari, 20:00 uur
ma – 4 april, 20:00 uur
ma – 6 juni, 20:00 uur
ma – 12 september, 20:00 uur
ma - 7 november, 20:00 uur

Vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Woudrichem.

Sportraad Woudrichem